ISS Cleaning đáp ứng mọi dịch vệ sinh tại các khu vực bất động sản,, cung cấp gói tổng vệ sinh sau xây dựng , cung ứng nhân viên tạp vụ duy trì vệ sinh , tổng vệ sinh định kỳ,lau kính...

ISS Cleaning đáp ứng mọi dịch vệ sinh tại các khu vực vệ sinh bến cảng ,các kho ngoại quan.... cung ứng nhân viên tạp vụ duy trì vệ sinh , tổng vệ sinh định kỳ,lau kính , đánh bóng sàn và bảo...

ISS Cleaning đáp ứng mọi dịch vệ sinh tại các công ty sản xuất các tập đoàn, cung ứng nhân viên tạp vụ duy trì vệ sinh , tổng vệ sinh định kỳ,lau kính , đánh bóng sàn và bảo dưởng sàn ....vv ...

ISS Cleaning đáp ứng mọi dịch vệ sinh tại các tòa nhà các khách sạn, cung ứng nhân viên tạp vụ duy trì vệ sinh , tổng vệ sinh định kỳ,lau kính , đánh bóng sàn và bảo dưởng sàn ....vv ...

ISS Cleaning đáp ứng mọi dịch vệ sinh nhà máy chuyên nghiệp, cung ứng nhân viên tạp vụ , tổng vệ sinh nhà xưởng định kỳ,quét mạng nhện nhà xưởng....vv ===>> ...

ISS Cleaning đáp ứng mọi dịch vụ vệ sinh văn phòng chuyên nghiệp, tạp vụ văn phòng theo giờ , tổng vệ sinh văn phòng định kỳ,giặt thảm văn phòng....vv ...

ISS Cleaning đáp ứng mọi dịch vệ sinh tại các tòa nhà các trung tâm thương mại chuyên nghiệp, cung ứng nhân viên tạp vụ duy trì vệ sinh , tổng vệ sinh định kỳ,lau kính , đánh bóng sàn và bảo dưởng sàn ....vv ...


popup

Số lượng:

Tổng tiền: